Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Rada MiGU

Strona główna -> Rada MiGU

 

SKŁAD OSOBOWY RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 2014 - 2018

 1. Jerzy Majka - przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 2. Ferdynand Matląg - wiceprzewodniczący Rady MiGU Muszyna
 3. Mariusz Jurczyński - wiceprzewodniczący Rady MiGU Muszyna
 4. Andrzej Sułkowski
 5. Barbara Majerska
 6. Bogdan Kałuziński
 7. Damian Kocot
 8. Elżbieta Kałuzińska
 9. Jarosław Kempa
 10. Lesław Drozd
 11. Marcin Sekuła
 12. Marek Wójtowicz
 13. Piotr Rutka
 14. Ryszard Bołoz
 15. Tomasz Bober

UCHWAŁY RADY

 

Komisja Planowania Przestrzennego, Budżetu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 

Jarosław Kempa- Przewodniczący Komisji
Członkowie:

 1. Tomasz Bober
 2. Andrzej Sułkowski
 3. Mariusz Jurczyński
 4. Ferdynand Matląg
 5. Marcin Sekuła

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Spraw Samorządowych i Statutowych

Barbara Majerska - Przewodnicząca Komisji
Członkowie:

 1. Andrzej Sułkowski
 2. Bogdan Kałuziński
 3. Marcin Sekuła
 4. Jerzy Majka
 5. Ryszard Bołoz

Komisja Działalności Uzdrowiskowej, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
 

Bogdan Kałuziński - Przewodniczący Komisji
Członkowie:

 1. Tomasz Bober
 2. Marek Wójtowicz
 3. Elżbieta Kałuzińska
 4. Piotr Rutka
 5. Ferdynand Matląg
 6. Jerzy Majka

Komisja ds. Współdziałania i Współpracy Krajowej i Zagranicznej
 

Ryszard Bołoz - Przewodniczący Komisji
Członkowie:

 1. Lesław Drozd
 2. Barbara Majerska
 3. Jarosław Kempa
 4. Damian Kocot

Komisja Rewizyjna
 

Piotr Rutka - Przewodniczący Komisji
Członkowie:

 1. Lesław Drozd
 2. Damian Kocot
 3. Elżbieta Kałuzińska
 4. Marek Wójtowicz