Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
2010 r.

Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Złożone zostały oferty przez następujące organizacje:

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

wnioskowana kwota dotacji w zł

1.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Poprad”

ul. Piłsudskiego 83/42, 33-370 Muszyna

3.275

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Muszynianka”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

8.250

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Góral”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

63.843

4.

Ludowy Klub Sportowy „Poprad” ul. Słoneczna 1

33-370 Muszyna

60.000

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Strażak”

Milik, 33-370 Muszyna

3.640

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „Sposób na Życie”

ul. Piłsudskiego 119, 33-370 Muszyna

2.940

7.

Stowarzyszenie Sportu Dzieci i Młodzieży „Sokół”

ul. Kościelna 43, 33-370 Muszyna

4.000

Razem:

145.948

Wybrano następujące oferty:

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

przyznana kwota dotacji w zł

1.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Poprad”

ul. Piłsudskiego 83/42, 33-370 Muszyna

3.000

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Muszynianka”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

4.100

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Góral”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

50.000

4.

Ludowy Klub Sportowy „Poprad” ul. Słoneczna 1

33-370 Muszyna

55.000

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Strażak”

Milik, 33-370 Muszyna

3.000

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „Sposób na Życie”

ul. Piłsudskiego 119, 33-370 Muszyna

2.900

7.

Stowarzyszenie Sportu Dzieci i Młodzieży „Sokół”

ul. Kościelna 43, 33-370 Muszyna

2.000

Razem:

120.000

Muszyna, dnia 6 kwietnia 2010 r.

************************************************

Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

Lp.
Nazwa zadania
Rodzaj zadania
Termin składania ofert
 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  1. Realizacja programu geografii sportu w oparciu o obiekty stanowiące własność komunalną oraz przygotowanie do sezonu sportowego w 2010 roku.
 
06.04.2010 r.
do godz. 11.00
  1. Realizacja programu geografii sportu dla pozostałych klubów sportowych i stowarzyszeń objętych programem oraz start w rozgrywkach ligowych i przygotowanie do sezonu w 2010 roku.
  1. Organizacja imprez sportowych promujących Miasto.
  1. Upowszechnianie sportu przez zapewnienie warunków udziału zespołów, stowarzyszeń i klubów dzieci i młodzieży w rozgrywkach ligowych oraz udziału w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.


Zarządzenie Nr 385/2010z dnia 26 lutego 2010 r. z załącznikiem
Druki (oferta, umowa, sprawozdanie)


Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Złożona została jedna oferta przez:

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

wnioskowana kwota dotacji w zł

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie

Żegiestów 53, 33-370 Muszyna

10.504,50

Razem:

10.504,50

Wybrano ofertę:

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

przyznana kwota dotacji w zł

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie

Żegiestów 53, 33-370 Muszyna

10.504,50

Razem:

10.504,50

Muszyna, dnia 6 kwietnia 2010 r.

*****************************************

Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

Lp.

Nazwa zadania

Rodzaj zadania

Termin składania ofert

 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy.

06.04.2010 r. do godz. 11.00

Zarządzenie Nr 384/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. z załącznikiem
Druki (oferta, umowa, sprawozdanie)