Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
2013 r.

Data aktualizacji 23.10.2013 r.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji
Wzór formularza wniosku konsultacji
Zarządzenie nr 99.2013 z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"
Projekt uchwały
w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014
Pismo do organizacji