Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Złockie-8

 

Historia:
Odwiert Złockie-8 został wykonany w latach 1971-1972 r. w celu zaopatrzenia rozwijającego się uzdrowiska Złockie w wodę leczniczą.

 

Rodzaj (typ) ujęcia:
Odwiert o głębokości 204 m. Woda jest ujmowana pompą głębinową z interwału 172-200 m poniżej powierzchni terenu. Utworami wodonośnymi są piaskowce krynickie wieku trzeciorzęd – eocen.

 

Lokalizacja ujęcia:
Odwiert zlokalizowany jest w Złockiem, przy drodze prowadzącej do doliny Jasieńczyka (Szczawniczka). Woda lecznicza z tego ujęcia doprowadzona jest rurociągiem do sanatoriów GeoVita, Activa i Wiarus w Złockiem.

 

Skład chemiczny wody:
- 0,16 % szczawa HCO3-Ca-Mg
- szczawa wodorowęglanowo- wapniowo- magnezowa o mineralizacji 1600 mg/dm3

 

Walory smakowe:
Woda lecznicza o wyśmienitym orzeźwiającym smaku. O jej walorach najlepiej świadczą słowa poety: „Łyk tej złockiej wody leczy kaca, daje wzwody”.

 

Wskazania lecznicze:
- choroby reumatologiczne
- choroby dolnych i górnych dróg oddechowych
- choroby układu trawienia
- otyłość
- osteoporoza
- choroby nerek i dróg moczowyc
- niektóre choroby alergiczne

Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

Sposób udostępnienia wody:
woda udostępniona jest w trzech ogólnodostępnych punktach czerpalnych znajdujących się w sanatoriach GeoVita, Activa i Wiarus w Złockiem. Ponadto w sanatorium Wiarus na bazie wody z ujęcia Złockie-8 prowadzone są kąpiele lecznicze.

Woda z ujęcia Złockie-8 dostępna jest również jako butelkowana naturalna woda mineralna pod nazwą „Muszyna Zdrój”.