Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
 

Lp. Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
1. obszar nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy, 27.01.2011 r. do godz. 11:00

Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. z załącznikiem pobierz dokument
Druki (oferta, umowa, sprawozdanie) pobierz dokument
___________________________________________________________

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.
Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) prowadzenie zajęć treningowych,
b) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
c) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
d) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
e) organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
25.01.2011 r. do godz. 11:00


Zarządzenie Nr 19/2011z dnia 3 stycznia 2011 r. z załącznikiem pobierz dokument

Druki (oferta, umowa, sprawozdanie) pobierz dokument