Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
MGOK wczoraj i dziś

  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie - wczoraj i dziś.

    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie powołany został Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Muszynie Nr VIII/33/75 w 1975 roku.
MGOK zaistniał jako państwowa wielofunkcyjna instytucja kultury, w skład, której wchodziły wszystkie jednostki organizacyjne resortu kultury i sztuki działające na terenie miasta i gminy. Stanowisko pierwszego dyrektora MGOK objął Andrzej Szymczyk.
Zespół regionalny „Muszyniacy” prowadzony przez Kazimierza Ruchałę oraz Jerzego Łomnickiego (od 1974 r. do 1981 r.) a także Strażacka Orkiestra Dęta pod kierunkiem Antoniego Leśniaka, to pierwsze zespoły działające przy nowo powstałym Ośrodku Kultury.
W 1981 roku utworzony został Zespół Dziecięcy „Muszyńska Dolina”, instruktorem był Zbigniew Bajorek, który równocześnie przejął opiekę artystyczną nad Zespołem „Muszyniacy”. Opracowany przez niego program „Wesele” oraz „Posiady muszyńskie” według scenariusza Jerzego Łomnickiego były w programie „Muszyniaków” aż do czasu istnienia zespołu (1995 r.).
    Początki lat osiemdziesiątych przyniosły kolejne zmiany. W 1980 r. funkcję dyrektora Ośrodka Kultury przejęła Magdalena Małecka-Myśnik. Po dwóch latach dyrektorem został Kazimierz Ruchała i piastował to stanowisko do roku 1987.
Działalność Ośrodka Kultury w latach 1976-1987 koncentrowała się przede wszystkim na wypełnianiu swoich statutowych zadań. Zespoły artystyczne działające w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczyły w ważniejszych wydarzeniach kulturalnych miasta i gminy, uświetniały uroczystości państwowe a także wydarzenia kościelne i okolicznościowe.
Jedna z najstarszych imprez, organizowana po dziś dzień to „Jesień Popradzka”. Początkowo podczas „Jesieni Popradzkiej” prezentowały się zespoły Ośrodka Kultury, w późniejszych latach zaczęto zapraszać do Muszyny zespoły ze Słowacji oraz z miejscowości leżących nad rzeką Poprad: Piwnicznej, Starego Sącza a także całej Sądecczyzny. Zapraszano również gości z rejonów Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa, dzięki czemu muszyńska publiczność mogła poznać tradycje i obyczaje innych regionów Polski.
    W roku 1987 dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został Zbigniew Bajorek, dotychczasowy instruktor tańca.
Początkowo swoją działalność opierał na prowadzonych zespołach „Muszyńska Dolina” oraz „Muszyniacy”. Organizował „Jasełka”, spektakle teatralne, koncerty oraz imprezy plenerowe.
Obok „Jesieni Popradzkiej” w 1987 roku pojawiła się „Noc Świętojańska”, która odbywa się po dziś dzień. Obecnie realizowana z większym rozmachem, niezmiennie ciesząca się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Muszyny jak i gości tu przybywających na wypoczynek.
Z biegiem czasu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie zaczęło przybywać zespołów artystycznych, zwiększyły się także potrzeby lokalnej społeczności oczekującej nowych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.
W 1995 r. rozpoczął swą działalność zespół instrumentalno-wokalny „Tercdecyma”, który pod zmienioną nazwą i nieco odmłodzonym składem osobowym, funkcjonuje obecnie jako „Senior Band”.
Zespół w swoim repertuarze posiada utwory instrumentalne i wokalne, piosenki ludowe, żołnierskie i okolicznościowe, często uprzyjemnia swoją grą i śpiewem spotkania opłatkowe dla kombatantów, dla samotnych itp. oraz zabawy karnawałowe, imprezy plenerowe a także ważne uroczystości państwowe.
W 1996 roku utworzona została dziecięca grupa teatralna „Baszta”. „Baszta” to przede wszystkim programy przygotowywane dla dzieci: bajki, programy muzyczne oraz „Jasełka” i „Widowiska Bożonarodzeniowe” adresowane szczególnie do dzieci szkolnych jak i do całych rodzin. W późniejszych latach powstał także teatr „Figielek” oraz teatr „Fantazja” (współpraca ze szkołą podstawową nr 2 w Muszynie) a także Kabaretowa Grupa Młodzieżowa („Bajki dla potłuczonych”). Dzieci i młodzież skupiona w grupach teatralnych ma okazję prezentować swoje uzdolnienia artystyczne, nabiera także doświadczenia scenicznego oraz uczy się pracy w grupie.
Przedstawienia odbywają się podczas cyklicznych imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie takich jak: „Dzień Dziecka”, „Dzień Matki”, „Mikołajki” czy „Piknik Familijny”.
W 1997 roku utworzony został muzyczny zespół „Niebieskie Dzwoneczki”. Dziewczęta w wieku od dziesięciu do piętnastu lat uczą się prawidłowej emisji głosu śpiewając piosenki o tematyce dziecięcej i młodzieżowej, biorąc czynny udział w życiu kulturalnym Miasta i Gminy zdobywając jednocześnie nagrody na przeglądach i festiwalach muzycznych dla dzieci i młodzieży.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych powstała młodzieżowa grupa wokalno-instrumentalna skupiająca młodzież licealną i pracującą, która uczestniczy w tematycznych koncertach, „Spotkaniach z piosenką”, „Spotkaniach z poezją”: („Szukamy stajenki”, „Kabaret Starszych Panów”, „Bułat Okudżawa”, „Do Ciebie Panie...”, „Artystom, którzy odeszli”, „O kobietach”, „Radosna Niepodległości”, „Krzyk w Murach Muzeum Raju” itp.) Młodzi ludzie obdarzeni talentem muzycznym uczestniczą w indywidualnych zajęciach emisji głosu, mają również możliwość brać udział w przeglądach i konkursach wokalnych, artystycznych zdobywając nagrody i doświadczenie sceniczne.
Młodzieżowa grupa teatralna powstała w 2005 roku, skupia młodzież gimnazjalną, licealną oraz pracującą. Młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach teatralnych, podczas, których poznają podstawowe elementy gry aktorskiej, ruchu scenicznego oraz prawidłowej emisji głosu. Biorą udział w spektaklach teatralnych, programach poetycko-muzycznych oraz musicalach (Musical „Pan Twardowski”, „Na szkle malowane”).
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie to także miejsce gdzie prowadzona jest „Szkółka muzyczna” dla dzieci szkolnych, które mogą zdobywać podstawy gry na instrumentach klawiszowych i instrumentach dętych. Dzieci występują przy okazji ważniejszych wydarzeń państwowych i kościelnych.
Od kilku lat zajęcia nauki gry na instrumentach prowadzone są również w świetlicy w Żegiestowie.
    W poszczególnych latach tworzyły się muzyczne zespoły młodzieżowe, grupy rockowe a także formacje taneczne, skupiające młodzież o różnorodnych zainteresowaniach, należących do różnych subkultur. Obecnie funkcjonuje Zespół „Ablegat”, który nowoczesne mocne brzmienie rockowe łączy z elementami folkowymi z różnych stron świata, przez co posiada bardzo oryginalny i bogaty repertuar.
Są też młodzieżowe zespoły rockowe i rockowo-folkowe poszukujące nowych ciekawych brzmień, cieszące się zainteresowaniem wśród młodzieży: „Optyma”, „Renegat”, „Propan-Butan”.
    Kapela regionalna „Muszyniacy” skupia ludzi dorosłych. Repertuar kapeli to przede wszystkim pieśni i przyśpiewki ludowe z terenów Sądecczyzny jak i innych rejonów Polski. Kapela posiada także stylizowane na brzmienie folklorystyczne, utwory pochodzące z gatunku polskiej muzyki rozrywkowej. Kultywując tradycje ziemi sądeckiej „Muszyniacy”, występują podczas ważnych wydarzeń, uroczystości, spotkań a także imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta i gminy.
Coraz częściej kapela reprezentuje naszą miejscowość, występując w miastach w Polsce i Słowacji.
    W roku 2009 reaktywowany został Dziecięcy Zespół „Muszyńska Dolina”, posiadający w programie Polskie Tańce Narodowe, który w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Muszynie i tam prowadzi naukę Polskich Tańców Narodowych.
    Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz wypoczywającym w naszym mieście turystom od kilku lat Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury organizuje „Festyny nad Rzeką Poprad”. Początkowo były to zabawy taneczne na placu słabo przystosowanym do tego typu imprez.
Od roku 2005 Muszyna posiada amfiteatr „Zapopradzie” z dużą sceną plenerową oraz budynkami gospodarczymi, które doskonale spełniają funkcje do organizowania dużych imprez plenerowych. Festyny to atrakcyjna oferta w sezonie letnim skierowana zarówno do mieszkańców naszej miejscowości jak i wczasowiczów w różnym wieku.
W czasie wakacji amfiteatr „Zapopradzie” to także miejsce gdzie odbywają się „Dyskoteki pod gwiazdami” adresowane szczególnie do młodzieży. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie jest organizatorem lub współorganizatorem większych wydarzeń plenerowych takich jak: „Święto Wód Mineralnych”, „Święto Dzieci Gór”, Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki „Karpaty Offer”, koncertów gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej a także wielu imprez charytatywnych takich jak „Otwórz serce”, „Pomóż powodzianom”.
    Wykonując swoje statutowe zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie organizuje imprezy artystyczne, rozrywkowe i edukacyjne. Sprawuje również pieczę nad działalnością świetlic wiejskich w Szczawniku, Andrzejówce, Jastrzębiku, Żegiestowie i Złockiem.