Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Czyste środowisko w naszej gminie

Strona główna -> Urząd MiGU -> Czyste środowisko w naszej gminie

Zbliża się rewolucja śmieciowa w Polsce, która zobowiązuje gminy do przeprowadzenia przetargu na wywóz śmieci bez względu na to czy funkcjonujący w gminie system wywozu jest dobry czy też zły.
Wyznaczyliśmy sobie skrócony do 31 grudnia 2012 r. termin na wprowadzenie nowego systemu.
Najważniejsze zmiany polegać będą przede wszystkim na:
1. Ustaleniu (w przypadku naszej gminy potwierdzeniu) zróżnicowanej stawki opłat za śmieci segregowane i niesegregowane.
2. Kontroli przestrzegania segregacji odpadów u źródła ich powstawania (czyli u każdego z nas).
3. Objęciu opłatami za odbiór i utylizację odpadów wszystkich mieszkańców gminy.
Dla mieszkańców największe wyzwanie będzie stanowiło doskonalenie poprawnej segregacji śmieci. Dla gminy – takie przeorganizowanie skutecznego systemu odzysku wartościowych surowców z odpadów, aby nie utracić dobrych praktyk wdrożonych już na naszym terenie.
Sprawa jest tak ważna, że zdecydowaliśmy się na przybliżanie tej problematyki w miarę jak ukazywać się będą kolejne rozporządzenia doprecyzowujące system w skali kraju, między innymi po to aby uzyskać również od Państwa – najbardziej zainteresowanych sprawnością systemu – wszelki sugestie i podpowiedzi pozwalające na usprawnianie proponowanego systemu oraz jak największe ograniczenie jego kosztów.
Publikujemy link do strony Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/ gdzie znajdziecie Państwo najbardziej aktualne wiadomości i informacje na temat wprowadzanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W miarę ukazywania się kolejnych aktów prawnych i dopracowywaniu kolejnych elementów gminnego systemu gospodarowania odpadami publikować będziemy na bieżąco kolejne istotne informacje.
Jak do tej pory nasza gmina jest stosunkowo czysta – na tle innych – jednak musimy mieć świadomość, że tej dobrej praktyki nie możemy popsuć, a wytworzone już dobre nawyki powinniśmy dalej doskonalić. Bo najprawdziwsze jest stwierdzenie że nie tam jest czysto gdzie jest wielu sprzątających a tam gdzie niewielu śmieci.