Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
2009 r.

Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

 
Złożona została jedna oferta przez:

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

wnioskowana kwota dotacji

w zł

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie
Żegiestów 53, 33-370 Muszyna

9.284,80

Razem:

9.284,80

 

 
Wybrano ofertę:

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

przyznana kwota dotacji w zł

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie

Żegiestów 53, 33-370 Muszyna

9.284,80

Razem:

9.284,80

 
*******************************************************

Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

Lp.

Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
  Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy 30.03.2009 r.
do godz. 11.00
Zarządzenie Nr 263/2009 z załącznikiem
Druki (oferta, umowa, sprawozdanie)

 

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2009 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Złożone zostały oferty przez następujące organizacje:

 

 

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

wnioskowana kwota dotacji w zł

 1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jas-Pol”

ul. Wiejska 20/1, 33-380 Krynica - Zdrój

20.000

 2.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Poprad”

ul. Piłsudskiego 83/42, 33-370 Muszyna

3.550

 3.

Uczniowski Klub Sportowy „Muszynianka”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

4.100

 4.

Uczniowski Klub Sportowy „Góral”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

10.710

 5.

Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

4.318

 6.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Muszynianka”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

45.000

 7.

Ludowy Klub Sportowy „Poprad” ul. Słoneczna 1

33-370 Muszyna

55.000

Razem:

142.678

 

Wybrano następujące oferty:

Lp.

nazwa i adres organizacji składającej ofertę

wnioskowana kwota dotacji w zł

 1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jas-Pol”

ul. Wiejska 20/1, 33-380 Krynica - Zdrój

1.500

 2.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Poprad”

ul. Piłsudskiego 83/42, 33-370 Muszyna

3.550

 3.

Uczniowski Klub Sportowy „Muszynianka”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

4.100

 4.

Uczniowski Klub Sportowy „Góral”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

7.390

 5.

Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

3.460

 6.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Muszynianka”

ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna

45.000

 7.

Ludowy Klub Sportowy „Poprad” ul. Słoneczna 1

33-370 Muszyna

55.000

Razem:

120.000

 


 

********************************************************

Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

 

Lp.

Nazwa zadania

Rodzaj zadania

Termin składania ofert

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.       Realizacja programu geografii sportu w oparciu o obiekty stanowiące własność komunalną oraz przygotowanie do sezonu sportowego w 2009 roku.

2.       Realizacja programu geografii sportu dla pozostałych klubów sportowych i stowarzyszeń objętych programem oraz start w rozgrywkach ligowych i przygotowanie do sezonu w 2009 roku.

3.       Organizacja imprez sportowych promujących Miasto.

4.       Upowszechnianie sportu przez zapewnienie warunków udziału zespołów, stowarzyszeń i klubów dzieci i młodzieży w rozgrywkach ligowych oraz udziału w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.

09.02.2009 r.

do godz. 11.00Zarządzenie Nr 247/2009 z załącznikiem

 

 

Druki (oferta, umowa, sprawozdanie)