Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Strona główna -> Urząd MiGU -> Referaty -> Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Kierownik Referatu mgr inż. Marta Poremba
mporemba@muszyna.pl

pok. 20
tel. 18 472 59 35

Inspektor

inż. Marzena Wantuch-Motyka
mmotyka@muszyna.pl

pok. nr 19
tel. 18 472 50 54

Podinspektor

Józef Ranosz
os@muszyna.pl

pok. nr 22
tel. 18 472 59 36

Referent

mgr inż. Przemysław Januszewski
pjanuszewski@muszyna.pl

pok. nr 21
tel. 18 472 50 53

Specjalista ds. zieleni

inż. Paweł Rogóż
progoz@muszyna.pl

pok. nr 19
tel. 18 472 50 57

Referent

mgr inż. Dariusz Szewczyk
dszewczyk@muszyna.pl

pok. nr 22
tel. 18 472 59 36

Referent

Marek Koza
mkoza@muszyna.pl

pok. nr 22
tel. 18 472 50 46