Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.       

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

a)    wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,

b)   organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,

c)    organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,

d)   rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,

e)    utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

05.03.2014 r. do godz. 11.00

 

 Zarządzenie Nr 11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2014

Załącznik do Zarządzenie Nr 11.2014 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

 

Data aktualizacji 11.02.2014 r.

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a)            organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,

b)            prowadzenie zajęć treningowych,

c)            organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

d)            udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

e)            bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,

f)              organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

04 marca 2014 r. do godz. 11.00

 

 Zarządzenie Nr 10.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 lutego  2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014

 Załącznik do Zarządzenie Nr 10.2014 ogłoszenie

 

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

   

Data aktualizacji 10.02.2014 r.