Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Strona główna -> Organizacje pozarządowe -> Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego MiGU Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r.
Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2017 r. na realizację zadania publicznego MiGU Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2018
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2018
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne sport 2018
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
Zarządzenie Nr 25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2017 r. na realizację zadania publicznego MIGU Muszyna
Data zamieszczenia 27.02.2017 r.
Wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą"
Data zamieszczenia 21.02.2017 r.
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą"
Data zamieszczenia 21.02.2017 r.
Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017
Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017
Data zamieszczenia 10.01.2017 r.
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017
Data zamieszczenia 10.01.2017 r.
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
Data zamieszczenia 09.01.2017 r.
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
Data zamieszczenia 09.01.2017 r.
Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016
Data zamieszczenia 12.01.2016 r.
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016
Data zamieszczenia 12.01.2016 r.
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Data zamieszczenia 11.01.2016 r.
Wykaz ofert niespełniających wymogow formalnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Data zamieszczenia 11.01.2016 r.
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Data zamieszczenia 11.01.2016 r.
Zarządzenie Nr 30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 02 marca 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2015 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015 Data zamieszczenia 02.03.2015
Zarządzenie Nr 29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 02 marca 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2015 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 Data zamieszczenia 02.03.2015
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015.
Data zamieszczenia 23.02.2015 r.
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015.
Data zamieszczenia 23.02.2015 r.
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015
Data zamieszczenia 20.02.2015 r.
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015
Data zamieszczenia 20.02.2015 r.
Zarządzenie Nr 25.2014
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.02.2014 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2014
Zarządzenie Nr 24.2014
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.02.2014 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Strony: 12