Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Referaty

REFERATY

Referaty:

Referat Organizacyjno-Administracyjny:

1. Kierownik referatu 18 472 50 50 lub 18 471 40 09 wew. 50
pokój nr 4

2. Biuro rady 18 472 59 30 lub 18 471 40 09 wew. 30
pokój nr 9

3. Specjalista ds. BHP 18 477 79 22
pokój nr 23

 

Referat Finansowo-Budżetowy:

1. Kierownik referatu 18 472 59 29 lub 18 471 40 09 wew. 29
pokój nr 13

2. Sprawy budżetowo-finansowe 18 472 59 27 lub 18 471 40 09 wew. 27
pokój nr 12

3. Sprawy budżetowo-płacowe 18 472 59 28 lub 18 471 40 09 wew. 28
pokój nr 12

4. Kasa 18 472 59 17 lub 18 471 40 09 wew. 17
pokój nr 6

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

1. Kierownik referatu 18 472 59 18 lub 18 471 40 09 wew. 18
pokój nr 6

2. Podatki od osób prawnych 18 472 59 18 lub 18 471 40 09 wew. 18
pokój nr 6

3. Podatki od osób fizycznych 18 472 59 17 lub 18 471 40 09 wew. 17
pokój nr 6

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa:

1. Kierownik referatu 18 472 59 43 lub 18 471 40 09 wew. 43
pokój nr 16

2. Gospodarka mieniem 18 472 59 40 lub 18 471 40 09 wew. 40
pokój nr 18

3. Gospodarka mieszkaniowa 18 471 40 09 wew. 39
pokój nr 18

4. Leśnictwo i rolnictwo 18 472 59 47 lub 18 471 40 09 wew. 47
pokój nr 18

5. Obszar górniczy 18 472 59 47 lub 18 471 40 09 wew. 47
pokój nr 18

6. Planowanie przestrzenne 18 472 59 34 lub 18 471 40 09 wew. 34
pokój nr 17

7. Geodeta 18 472 59 41 lub 18 471 40 09 wew. 41
pokój nr 17

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego:
 

1. Kierownika referatu 18 472 59 15 lub 18 471 40 09 wew. 15
pokój nr 11

2. Kultura, sport 18 472 59 23 lub 18 471 40 09 wew. 23
pokój nr 12

3. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe 18 472 59 42 lub 18 471 40 09 wew. 42
pokój nr 12

4. Promocja 18 472 59 22 lub 18 471 40 09 wew. 22
pokój nr 12

5. Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 18 472 59 26 lub 18 471 40 09 wew. 26
pokój nr 10

6. Zamówienia Publiczne 18 472 59 42 lub 18 471 40 09 wew. 42
pokój nr 13

7. Kadry 18 472 59 19 lub 18 471 40 09 wew. 19
pokój nr 7

8. Ewidencja ludności 18 472 59 25 lub 18 471 40 09 wew. 25
pokój nr 10

9. Wydawanie dowodów osobistych 18 472 59 24 lub 18 471 40 09 wew. 24
pokój nr 10

10. Sekretariat 18 471 40 09
pokój nr 1

11. Informatyk 18 472 59 31 lub 18 471 40 09 wew. 31
pokój nr 14

Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1. Kierownik referatu 18 472 59 35 lub 18 471 40 09 wew. 35
pokój nr 20

2. Inwestycje gminne 18 472 59 33 lub 18 471 40 09 wew. 33
pokój nr 21

3. Inwestycje gminne, środki pomocowe 18 472 50 53 lub 18 471 40 09 wew. 53
pokój nr 21

4. Ochrona środowiska, zieleni, czystości, oświetlenie miejskie 18 472 59 36 lub 18 471 40 09 wew. 36
pokój nr 22

5. Utrzymanie dróg 18 472 59 36 lub 18 471 40 09 wew. 36
pokój nr 22
 

Urząd Stanu Cywilnego:

18 472 59 19 lub 18 471 40 09 wew. 19
pokój nr 7

 

Samodzielne Stanowiska:

Adwokat

18 472 59 19 lub 18 471 40 09 wew. 19
pokój nr 8