Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Podstawy prawne

Komunikaty >>

O co w tym wszystkim chodzi? >>

Gdzie i jak uiszczać opłaty za odbiór odpadów komunalnych? >>

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 października 2013 r. >>

Harmonogram odbioru odpadów >>

O co w tym wszystkim chodzi? >>

Nowe zasady gospodarki odpadami - odpowiedzi na nurtujące pytania >>

Jak segregować odpady? >>

Plik do pobrania >>

Podstawy prawne >>

Więcej informacji na stronie www.naszesmieci.pl

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Powroźniku za betoniarnią (Baza PGK)

Dane kontaktowe firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 39
33-370 Muszyna
tel. 18 471 41 97

 

 

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Podstawy prawne

UCHWAŁA Nr XXV.292.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

UCHWAŁA Nr XXV.279.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

UCHWAŁA Nr XXXV.487.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA Nr XXIII.248.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXIII.245.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi