Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Anna

Historia:
Odwiert wykonany został w 1958 r. Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie w uznaniu za wieloletnią opiekę nad źródłami Muszyny i dla uczczenia zasług dr Anny Jarockiej, Kierowniczki Laboratorium Balneochemicznego (Balneoprojekt Warszawa) ujęcie zostało nazwane jej imieniem.

 

Rodzaj (typ) ujęcia:
Odwiert o głębokości 12 m. Woda jest ujmowana pompą głębinową z interwału 7-12 m poniżej powierzchni terenu. Utworami wodonośnymi są piaskowce z Piwnicznej wieku trzeciorzęd – eocen.

 

Lokalizacja ujęcia:
Odwiert zlokalizowany w Muszynie przy ul. Jasnej nad brzegiem potoku Muszynka, naprzeciw przystanku kolejowego Muszyna – Zdrój.

 

Skład chemiczny wody:
- 0,17 % szczawa HCO3-Ca-Mg, Fe
- szczawa wodorowęglanowo- wapniowo-magnezowa, żelazista o mineralizacji 1700 mg/dm3

 

Walory smakowe:
Woda lecznicza o wyśmienitym orzeźwiającym smaku. W opinii mieszkańców Muszyny jedna z najsmaczniejszych, z dużą zawartością rozpuszczonego dwutlenku węgla.

 

Wskazania lecznicze:
- własności przeciwzapalne
- własności antyalergiczne
- własności alkalizujące - korzystne działanie na przewód pokarmowy i drogi moczowe

Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

Sposób udostępnienia wody leczniczej:
Sezonowo ogólnodostępny punkt czerpalny przy ul. Jasnej nad brzegiem potoku Muszynka, naprzeciw przystanku kolejowego Muszyna – Zdrój.