Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Podatków i Opłat Lokalnych

Strona główna -> Urząd MiGU -> Referaty -> Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:
 

Wykaz zadań referatu:

 1. wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych z terenu miasta Muszyna,
 2. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 3. sprawy z zakresu udzielania ulg (umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności) w podatkach i opłacie z tyt. wzrostu cen wartości gruntu (tzw. renta planistyczna),
 4. wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych z miejscowości wiejskich gminy oraz wymiar podatku dla rolników z terenu całej gminy,
 5. sprawy z zakresu udzielania ulg (umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności) w podatkach,
 6. sprawy z zakresu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 7. sprawy z zakresu wymiaru, księgowości i windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej,
 8. księgowość dochodów z tytułu umów dzierżawy rocznej i miesięcznej, użytkowania wieczystego, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej,
 9. sprawy z zakresu udzielania ulg (umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności) w podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych,
 10. kontrola i nadzór nad całokształtem prac wykonywanych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 11. księgowość i windykacja podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych z terenu całej gminy,
 12. wydawanie zaświadczeń o udzielone pomocy publicznej,
 13. sprawy z zakresu udzielania ulg w podatku od spadków i darowizn,
 14. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z zakresu merytorycznego referatu.

Wykaz pracowników wraz z numerami telefonów:

Kierownik Referatu

mgr Marek Handzlik
mhandzlik@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 18

Inspektor

Małgorzata Cieśla
mciesla@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 17

Podinspektor

Bożena Inglot
binglot@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 17

Procedury realizowane przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych