Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Organizacje pozarządowe

Strona główna -> Organizacje pozarządowe

 

 Nazwy organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 Adres
 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „POPRAD” Muszyna  ul. Kościelna 43
33-370 Muszyna
 Klub Modelarski „ORION” przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie ul. Piłsudskiego 85
33-370 Muszyna
 Małopolski Klub Siatkówki „MUSZYNA" Spółka Akcyjna  ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
 Miejski Klub Sportowy „POPRAD" Machnik Muszyna  ul. Słoneczna 1
33-370 Muszyna
 Stowarzyszenie Sportu Dzieci i Młodzieży „SOKÓŁ” w Muszynie  ul. Kościelna 43
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy „MUSZYNIANKA” Muszyna  ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” przy Liceum Ogólnokształcącym  ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy „GÓRAL” przy Gimnazjum w Muszynie  ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Powroźniku  Powroźnik 42
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złockiem
Złockie 69
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy „RUCZAJ” przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie  Żegiestów 77a
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2  ul. Kościuszki 54
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku  Jastrzębik 25
33-370 Muszyna
 Uczniowski Klub Sportowy „STRAŻAK” w Miliku  Milik
33-370 Muszyna
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej  ul. Piłsudskiego 83/42
33-370 Muszynie
 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych  ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
 Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa Żegiestów 30
33-370 Muszyna
 Stowarzyszenie „KLUCZ MUSZYŃSKI”  ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
 Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny  ul. Piłsudskiego 56
33-370 Muszyna
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów
„Sposób na Życie”
 ul. Piłsudskiego 119
33-370 Muszyna
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Milika "Miliczanie 2009" w Miliku

Milik 64
33-370 Muszyna

 Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie  ul. Rynek 19
33-370 Muszyna
 Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie-Folwark  ul. Pułaskiego 21
33-370 Muszyna
 Ochotnicza Straż Pożarna w Miliku  Milik 27
33-370 Muszyna
 Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie  Żegiestów 53
33-370 Muszyna
 Ochotnicza Straż Pożarna w Złockiem  Złockie 31
33-370 Muszyna
 Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawniku  Szczawnik 21 B
33-370 Muszyna