Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
O co w tym wszystkim chodzi?

Komunikaty >>

O co w tym wszystkim chodzi? >>

Gdzie i jak uiszczać opłaty za odbiór odpadów komunalnych? >>

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 października 2013 r. >>

Harmonogram odbioru odpadów >>

O co w tym wszystkim chodzi? >>

Nowe zasady gospodarki odpadami - odpowiedzi na nurtujące pytania >>

Jak segregować odpady? >>

Plik do pobrania >>

Podstawy prawne >>

Więcej informacji na stronie www.naszesmieci.pl

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Powroźniku za betoniarnią (Baza PGK)

Dane kontaktowe firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 39
33-370 Muszyna
tel. 18 471 41 97

 

 

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

O co w tym wszystkim chodzi?


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Celem zmian jest zwiększenie ilości odzyskanych odpadów, takich jak papier, plastik, szkło czy złom metali, które można ponownie wykorzystać. Zmniejszenie gabarytu odpadów o te materiały spowoduje, że na wysypisko trafi mniej odpadów. Gminy od 1 lipca 2013 r. są zobowiązane do zmiany dotychczasowego systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z tym przesłaliśmy do Państwa deklaracje z informacją o orientacyjnych stawkach za wywóz śmieci od 1 lipca 2013 r. Przyjęte stawki (9zł brutto od osoby za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny oraz 15 zł brutto od osoby za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych) są orientacyjnymi i w wyniku przetargu mogą zostać obniżone bądź podwyższone. Złożone deklaracje pozwolą na oszacowanie ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy, które zdecydowały się na wybór określonego systemu odbioru odpadów (system selektywny lub zmieszany), a co za tym idzie dane w nich zawarte, pozwolą na przeprowadzenie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg dotyczący zagospodarowania odpadów komunalnych. Krótko mówiąc, dowiemy się ile będziemy musieli zapłacić za 1 tonę śmieci przyjętą na wysypisko. Koszt funkcjonowania całego systemu w założeniu nowej ustawy musi się zbilansować tzn. musi wyjść na zero.

Stawki orientacyjne zostały ustalone na podstawie dotychczas działającego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opartego na Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Muszynie. Wzrost cen w okresie od 1 lutego do końca czerwca br. spowodowany został tym, iż w naszym rejonie funkcjonują jedynie dwa zakłady, do których zgodnie z prawem możemy wywieźć śmieci. To powoduje, że te zakłady dyktują ceny z nikim nie konkurując. Właśnie brak konkurencji doprowadził do tego, że rozstrzygnięty końcem 2012 r., przetarg na zagospodarowanie odpadów przez regionalne stacje, spowodował wzrost opłat za śmieci o 38 %.

Po 1 lipca 2013 r., segregacja odpadów komunalnych, będzie wyglądała jak dotychczas, czyli firma wyłoniona w przetargu dostarczy Państwu worki do segregacji 5 rodzajów odpadów tj: tworzywa sztuczne, szkło, papier i makulatura, metale oraz odpady biodegradowalne (w przypadku nie posiadania przydomowego kompostownika). Planujemy, że odbieranie od Państwa śmieci będzie odbywać się w dotychczas ustalonych terminach.

Wszelkie informacje dotyczące kolejnych działań w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ustawy, uchwały oraz regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem www.odpady.muszyna.pl

Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. 18 472 59 36

 

 Jak działa gospodarka odpadami komunalnymi w naszej Gminie?