Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Grunwald

Historia:
Pierwsze wzmianki o źródle Grunwald pochodzą z połowy XIX wieku. W 1878 r. słynny uczony, profesor chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Olszewski badał skład chemiczny wody mineralnej ze źródła „Grunwald” w Muszynie. Inna potoczna nazwa ujęcia to „Wodą spod Krzyża”.

 

Rodzaj (typ) ujęcia:
Woda jest ujęta z głębokości około 2 m poniżej powierzchni terenu. Utworami wodonośnymi są warstwy z Zarzecza (piaskowce z wkładkami łupków ilastych) wieku trzeciorzęd – eocen.

 

Lokalizacja ujęcia:
Muszyna - ul. Grunwaldzka

 

Skład chemiczny wody:
- 0,33 % szczawa HCO3-Ca-Mg
- szczawa wodorowęglanowo- wapniowo-magnezowa, o mineralizacji 3300 mg/dm3

 

Walory smakowe:
Woda lecznicza o wyśmienitym orzeźwiającym smaku, z dużą zawartością rozpuszczonego dwutlenku węgla.

 

Wskazania lecznicze:
- własności przeciwzapalne,
- własności antyalergiczne,
- własności alkalizujące- korzystne działanie na przewód pokarmowy i drogi moczowe.

Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

Sposób udostępnienia wody leczniczej:
Sezonowy ogólnodostępny punkt czerpalny przy ul. Grunwaldzkiej.