Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

 

Lp.
Nazwa zadania publicznego
Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji
Termin składania ofert
1.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
b) prowadzenie zajęć treningowych,
c) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
d) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
e) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
f) organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
23.02.2015 r.
do godz. 1100
 

Zarządzenie Nr 11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015

Załącznik do Zarządzenia Nr 11.2015 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku
Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie.
 

Data aktualizacji: 28.01.2015 r.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Lp.
Nazwa zadania publicznego
Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji
Termin składania ofert
1.       
Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a)    wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
b)   organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
c)    organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
d)   rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
e)    utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.
20.02.2015 r.
do godz. 1100
 

Zarządzenie Nr 10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015

Załącznik do Zarządzenia Nr 10.2015 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku
Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie.

Data aktualizacji: 28.01.2015 r.