Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Nowa inwestycja OSP Żegiestów


Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie zrealizowała projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do strażnicy OSP w Żegiestowie – budowa wiaty widowiskowej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, dotacji Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz ze środków własnych. Wybudowana wiata przyczyni się zwiększenia atrakcyjności kulturalnej sołectwa i komunikacji przygranicznej z gminami Sulin i Mały Lipnik w Republice Słowackiej.

Autor: OSP Żegiestów