Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Muszyna częścią Europejskiej Sieci Szlaków Rowerowych EuroVelo


Czym jest EuroVelo i dlaczego jest to na tyle istotna sprawa dla Muszyny, że warto o niej wspomnieć? EuroVelo to europejska sieć szlaków rowerowych, zarządzana przez Europejską Federację Cyklistów, przy wsparciu Unii Europejskiej i państw członkowskich. Celem projektu jest budowa czternastu długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Obecnie składa się z ponad 45 tysięcy km ścieżek rowerowych, które można znaleźć w  Austrii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Serbii, Słowacji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Całkowita długość szlaków mających sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie finalnie ma wynosić ponad 70 tysięcy km.

     Z punktu widzenia Muszyny najważniejsza jest trasa EuroVelo 11 (EV11) tzw.  „Szlak Europy Wschodniej”.  Będzie to szlak rowerowy o długości aż 6000 km przebiegający przez Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię i Grecję. Trasa swój początek będzie miała na Przylądku Północnym w Norwegii, a koniec w Atenach w Grecji. Na terenie Polski będzie przebiegać przez województwo małopolskie gdzie będzie stykać się ze Słowacją dalej przez woj. świętokrzyskie, mazowieckie i podlaskie gdzie dotrze do Litwy. Na terenie województwa małopolskiego samodzielny przebieg trasy EV11 to odcinki od Proszowic do Krakowa i od Tranowa (m. Ostrów) do Muszyny.

     Wczoraj (29 lutego 2016 r.) podczas XX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego,  decyzją radnych przekazano Muszynie dotację celową w wysokości 550 tys. zł. Oprócz przekazania pierwszej transzy pieniędzy Radni Województwa powierzyli tym samym na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zadanie własne Województwa tj. opracowanie zadania inwestycyjnego  pt. „Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: – zadanie nr 3: EuroVelo 11 (EV11) – w zakresie pododcinka IIa od Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do Miasta Nowy Sącz”.

     Planowane w ramach zadania drogi rowerowe będą zlokalizowane m.in. na wałach przeciwpowodziowych, na terenach zielonych, przebiegającej przez tereny leśne, w ciągu dróg publicznych oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych, przebiegających przez tereny Muszyny, Piwnicznej–Zdróju, Rytra, Starego Sącza i Nowego Sącza. Razem po stronie polskiej powstanie około 44,5 km tras wzdłuż Doliny Popradu. Zakres realizowanego opracowania nie dotyczy 3 odcinków trasy EV11 przebiegających po stronie słowackiej co finalnie wydłuży tą trasę dodatkowo ok. 23,23 km.  

     Nowa międzynarodowa trasa rowerowa przebiegająca przez cenne przyrodniczo tereny gminy Muszyna rozpocznie się na granicy państwa  na wysokości przysiółka Majdan. Trasa będzie przebiegać wzdłuż rzeki Poprad w kierunku Piwniczenj-Zdroju. Ścieżki rowerowe zostaną poprowadzone po obydwu stronach Popradu. W tym celu zostanie wykorzystana już istniejąca kładka rowerowo-piesza w Żegiestowie z możliwością przejazdu do słowackiego Sulina. Powstaną także dwie nowe kładki rowerowo-piesze na stronę Słowacką: Mały Lipnik - Andrzejówka Ługi oraz Legnava -Milik. Na trasie nie zabraknie także infrastruktury służącej wypoczynkowi takich jak wiaty, ławeczki, stojaki na rowery, wypożyczalnie sprzętu. Zimą projektowane trasy będą wykorzystywane do narciarstwa biegowego.

     Jest to przedsięwzięcie ambitne i wymagające czasu i odpowiedniego planowania urbanistycznego przewidujące przyszłe inwestycje w tym m.in. przebieg nowej części obwodnicy Muszyny, dlatego na finalne wyniki projektu będziemy musieli jeszcze poczekać. Koszt budowy tras po polskiej stronie to ok. 20 mln zł.

 

 

 

Autor: Arkadiusz Cycoń