Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Połączenie drogowo mostowe Leluchów - Čirč

Zobacz galerię zdjęć
Starania gminy o budowę połączenia drogowego ze Słowacją w rejonie Leluchowa mają wieloletnią tradycję. Początkowo w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku funkcjonowała droga krajowa Kielce-Leluchów-Granica Państwa uważana za drogę o strategicznym znaczeniu, jako jedno z istotnych potencjalnych połączeń w kierunku południowym. W latach siedemdziesiątych do roku 1981 przebudowany został odcinek drogi między Muszyną a granicą państwa. Droga uzyskała pełną infrastrukturę inżynieryjną oraz korpus z nawierzchnią żwirową o szerokości 12 m. Kolejny etap modernizacji drogi nastąpił po 20 września 1997, kiedy to uruchomione zostało przejście Małego Ruchu Granicznego. Od tego czasu udało się nam zmodernizować odcinek ok. 5,5 km drogi między Muszyną a Leluchowem. Poszerzone zostały poszczególne odcinki drogi oraz ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Obecnie w Leluchowie funkcjonuje przejście MRG oraz przejście turystyczne. Przez jego obszar przewija się rocznie wg danych szacunkowych 310 tys. osób. Daje to około 64% ruchu na tego typu przejściach granicznych ze Słowacją. W roku 1999 przy wsparciu Euroregionu Tatry złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie połączenia drogowo-mostowego pomiędzy Polską a Słowacją w ramach pierwszej transzy Programu Współpracy Przygranicznej Polska Słowacja PHARE 2000. Wniosek ten został przyjęty do realizacji i wdrażany, jako pierwsze w Polsce zadanie z tego programu, zakończone będzie do 30.08.2003r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstała: zmodernizowana droga łącząca Polskę i Słowację o długości 3,5 km, zespół mostów granicznych 2x 11m x 35 m, platforma odpraw granicznych usytuowanych po stronie polskiej ( 6 pasów ruchu). W ramach kontraktu z firmą DROMEX Cieszyn wykonano: • Budowę mostu – jako dwa niezależne oddylatowane obiekty po jednym dla każdej jezdni; obiekty jednoprzęsłowe, wolnopodparte; ustrój nośny o konstrukcji płytowo-belkowej wykonanej z betonu sprężonego; rozpiętość obiektów w osiach łożysk 35,0 m; szerokość każdego z nich 14,0 m; długość całkowita obiektu 51,60 m; • Budowę dojazdu do przejścia granicznego - roboty ziemne 114 637 m3 - podbudowy 10 841 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej 2 105 m2 - nawierzchnia z mieszanki SMA 6 456 m2 - chodniki z kształtek betonowych 3 210 m2 - kanalizacja deszczowa 678 m • Przebudowę urządzeń obcych - linii elektroenergetycznej NN dł. 300 m - budowa oświetlenia dł. 660 m Na bazie zrealizowanych robót możliwe jest uruchomienie pełnego przejścia granicznego dla ruchu osobowego i od 01.05.2004r. przejścia towarowego dla samochodów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 7,5 tony, zgodnie z umową polsko słowacką o ruchu granicznym. Będzie to jedyne drogowe przejście towarowe na blisko 300 km odcinku granicy ze Słowacją pomiędzy Barwinkiem a Chyżnem. Po stronie słowackiej zrealizowano odcinek ok. 108 m drogi łączącej granicę z przebiegającą w pobliżu drogą krajową. Ogólna wartość zadania po stronie polskiej zamyka się kwotą ok. 4,5mln EURO z czego fundusz PHARE 2000 zapewnił 1650 tys. EURO. Pozostałe fundusze pochodzą z różnych źródeł po stronie polskiej.

Autor: St. Michalik