Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Konferencja pt. „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego”

Projekt „Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.
Realizacja tego przedsięwzięcia służyć będzie ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jakim są zabytkowe zamki w Muszynie i Kamenicy (Słowacja), co przyczyni się do ich „ocalenia od zapomnienia”.
Zadanie to obejmowało będzie działania polegające na zainteresowaniu zabytkowymi zamkami (obecnie ruinami) środowisk naukowych, zebraniu i przygotowaniu do rozpowszechnienia informacji o zamkach (historii, współczesnym wyglądzie, o planach związanych z ich zagospodarowaniem w przyszłość). Zebrane materiały posłużą do wydania folderu i albumu pt. „Widziane z muszyńskiego zamku” oraz zamieszczenia informacji w infokiosku zlokalizowanym w Muszynie. Zostanie oznakowany szlak turystyczny w ramach, którego wykonane zostaną tablice informacyjne. Zorganizowana będzie wystawa pokazująca zabytkowe zamki pogranicza w fotografii i rycinach oraz ekspozycja wydobytych podczas prac (badań) archeologicznych ciekawych zabytków m.in. metali, ceramiki.
Realizacja mikroprojektu transgranicznego wiązać się będzie z poprawą istniejącej sytuacji poprzez podniesienie wiedzy, świadomości oraz wrażliwości mieszkańców pogranicza na zachowanie i dbałość o obiekty zabytkowe - zamki, cenne dziedzictwo przeszłości.
Pierwsze działanie realizowane w ramach tego projektu to konferencja, która odbyła się 23 kwietnia 2010 r. w Muszynie pt. „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego”.
W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście z Lipan (Słowacja), Kamenicy (Słowacja) i Stowarzyszenia Kamienna Wieża z Kamenicy (słowacki partner w projekcie).

 • Hlena Andraščíkova - Starosta Kamenicy,
 • Ing. Vladimík Kuchár Prezes Stowarzyszenia „Kamienna Wieża”,
 • mgr Jan Gancarski Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 • Magdalena Trafas - Wołoszyn reprezentującą Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie,
 • Stanisław Sułkowski Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
 • radni Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, przedstawiciele instytucji kultury, samorządowcy.

Referaty przedstawili:

 • dr Stanisław Kołodziejski pracujący w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie który przedstawił „Stan badań reliktów zamków na pograniczu polsko -słowackim”,
 • dr Gabriel Lukàč z Krajskiego pamiatkovego ùradu Levoča, który przedstawił temat dotyczący zarysu architektury zamków na Spiszu, tytuł referatu „Vývoj hradnej architektúry na Spiši”,
 • mgr Peter Harčár z Krajskiego pamiatkovego ùradu w Prešovie, który przedstawił temat dotyczący zamku w Kamenicy - plany odbudowy i obecne prace badawcze tytuł referatu „Hrad Kamenica - zámer obnovy a doterajšie výsledky”,
 • mgr Eligiusz Dworaczyński z Pracowni Archeologiczno - Konserwatorska PKZ w Tarnowie, który przedstawił „Zamek Rytro w świetle dotychczasowych badań archeologicznych”,
 • prof. Kazimierz Przyboś profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który przedstawił temat „Zamek w Muszynie”,
 • mgr Barbara Chudzińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która przedstawił zagadnienie „Zamek w Muszynie w świetle badań wykopaliskowych”,

Publiczność konferencji uczestniczyła w wycieczce na zamek w Muszynie i zamek w Rytrze.
W wyniku realizacji konferencji wydane zostaną materiały pokonferencyjne, które zostaną przekazane m.in. do szkół, bibliotek, środowisk akademickich i instytucji kultury.

Zobacz galerię zdjęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

Autor: umigu