Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
NOWE MUZEUM

Niedawno w Muszynie zostały ukończone prace nad przeniesieniem jednego z najstarszych obiektów zabytkowych w regionie. Był to Zajazd, który w XVIII w. wchodził skład tzw. zespołu dworskiego, z którego do czasów współczesnych zachowały się jeszcze dwa inne obiekty tj.: dwór starostów oraz kordegarda.
Od 1958 roku aż do rozbiórki w listopadzie 2009 r. w Zajeździe swoją siedzibę miało Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”. Obecnie cały budynek wraz z eksponatami związanymi z historią i etnografią Muszyny oraz pracami miejscowych artystów został ulokowany obok dworu Starostów. Oprócz muzeum będzie tam się znajdować również Centrum Informacji Turystycznej, a przed samym Zajazdem zostanie zainstalowany nowoczesny Infokiosk – podobne urządzenie już funkcjonuje przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi oraz dostępowi do Internetu w łatwy i wygodny sposób można będzie pozyskać informacje dotyczące Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Muzeum to miejsce, w którym animowana będzie polsko-słowacka współpraca transgraniczna. To tutaj odbywać się będą wspólne spotkania, seminaria, tu rodzić się będą pomysły na kolejne wspólne projekty i tu będą one, przynajmniej częściowo, realizowane. Tym samym Muzeum stanie się miejscem, w którym stworzone zostaną idealne warunki do zachowywania i twórczego rozwijania wspólnego dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru pogranicza.
“Rekonstrukcja budynku Zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie” zrealizowana została w ramach projektu „Wielofunkcyjne domy w Muszynie, Ľubotínie i Dubovicy - centra rozwoju współpracy transgranicznej Gminy Muszyna i mikroregionów Minčol i Horná Torysa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Dnia 31 lipca br. Muzeum Państwa Muszyńskiego zostało otwarte. W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm - Andrzej Czerwiński, V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego - Leszek Zegzda, V-ce Wojewoda Małopolski - Stanisław Sorys, Starosta Nowosądecki – Jan Golonka, radni, liczni przedstawiciele firm działających na obszarze gminy oraz mieszkańcy gminy.

Autor: umigu