Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Zakończenie projektu "112 łączy nas"

W ostatnią sobotę 25 września 2010 r. w muszyńskim amfiteatrze „Zapopradzie” odbyła się konferencja podsumowująca projekt „112 łączy nas”.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

Celem projektu było:

1. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego reagowania i działania w różnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zarówno w kraju jak i za granicą.

2.Nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi ze Słowacji, wymiana doświadczeń między Polską i Słowacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu były dzieci w wieku 7-9 lat, młodzież w wieku 13-15 lat oraz nauczyciele tych grup wiekowych.

W ramach projektu przeszkolono nauczycieli z Polski i Słowacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeszkolono w zakresie udzielania pierwszej pomocy ponad 3000 uczniów, zorganizowano 4 jednodniowe rajdy, w których uczestniczyli uczniowie z Polski i Słowacji, wydano publikację o uczestnikach projektu oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy w Polsce i na Słowacji.

Ostatnim działaniem projektu była konferencja podsumowująca. Otworzył ją Przewodniczący Zarządu Związku - Edward Bogaczyk. Następnie młodzież szkolna z gmin Muszyna, Łabowa, Rytro i Piwniczna-Zdrój zaprezentowała wcześniej przygotowane prezentacje z przebiegu czterech rajdów. Druhowie z OSP Rytro wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy, a na scenie zaprezentowały się cztery zespoły regionalne z Polski i Słowacji. Dyskotekę poprowadził DJ Qbus, a całość zakończył pokaz sztucznych ogni.

 

Projekt był realizowany przez Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” Piwniczna-Zdrój w partnerstwie ze Związkiem Miejscowości Górnej Torysy na Słowacji. W skład Związku wchodzą: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Gmina Łabowa oraz Gmina Rytro.

 Zobacz galerię

Zobacz reportaż

Autor: umigu