Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
MUSZYNA I STARA LUBOWLA – O TURYSTYCE TRANSGRANICZNIEJ - NASZ „TRÓJKĄT BERMUDZKI” – NASZĄ SZANSĄ

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Stowarzyszenia AMOS ze Starej Lubowli 18 lutego br. w Starej Lubowli odbyło się Forum „Lato 2011”. Celem była wymiana informacji o długofalowych planach rozwoju usług turystycznych w obu miastach. Omówiono także bieżącą współpracę Muszyna – Stara Lubowla w turystyce oraz Kalendarz imprez na rok 2011.
Inicjatywę organizacji pozarządowych wsparli włodarze obu miast, których wystąpienia otworzyły konferencję: Michal Biganič, primátor Starej Lubowli, oraz Jan Golba, burmistrz Muszyny. Burmistrz Jan Golba w swojej prezentacji ukazał walory jak i atuty, jakimi dysponuje Muszyna. W dalszej części swojej wypowiedzi skupił się na możliwościach rozwoju, które są na wyciągnięcie ręki. Wśród inwestycji zostały wymienione m.in.: budowa basenów krytych, stworzenie Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta”, dalsza rozbudowa Zapopradzia oraz rewitalizacja Rynku. Największy entuzjazm wzbudziła jednak koncepcja budowy „Siedmiu Dolin”, dużego ośrodka narciarskiego, który rozciągałby się od Piwnicznej-Zdroju, aż do Krynicy-Zdroju.
W Forum uczestniczyło ponad 50 osób, w tym burmistrzowie Krynicy-Zdroju, Piwnicznej-Zdroju, Lipan i Podolińca, radni Muszyny i Starej Lubowli, szefowie bazy turystycznej i działacze kultury. Uczestnicy Forum dyskutowali w trzech grupach: Kalendarium imprez 2011, promocja regionu w Internecie i współpraca redaktorów oraz współpraca Muszyna – Stara Lubowla w turystyce.
Forum było wyrazem poglądu, że region przygraniczny obejmujący: Muszynę, Krynicę-Zdrój i Piwniczną-Zdrój oraz Starą Lubowlę, Lipany i Podoliniec po słowackiej stronie powinien podjąć próbę wypracowania wspólnej oferty turystycznej. Obrazowo nazwano ten region, który na mapie wpisuje się w trójkąt, „Trójkątem Bermudzkim”, który ze względu na swoje bogactwo natury i kultury jest - jak stwierdzono - szansą, a nie zagrożeniem.
Forum stało się szansą na nawiązanie osobistych kontaktów między władzami naszych miast i członkami organizacji pozarządowych. Goście z Muszyny zostali poczęstowani przez gospodarzy regionalnymi potrawami spiskimi, dziękując za gościnę szalikami kibiców „Muszynianki” i pamiątkowymi funtami zbójnickimi.
W bieżącym roku przypada jubileusz 10-lecia współpracy „Almanachu Muszyny” ze Stowarzyszeniem AMOS w Starej Lubowli. Wśród wielu wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć są Kluby Wyszehradzkie, z których inicjatywy most Leluchów – Čirč otrzymał nazwę Most Wyszehradzki. Dzisiaj działacze wspomnianych organizacji chcą transgranicznej współpracy, której symbolem jest Most Wyszehradzki, nadać jeszcze szerszy wymiar. Forum jest krokiem w tym kierunku.
 

Słowackie sprawozdanie z przebiegu Forum „Lato 2011”

Zobacz reportaż oraz galerię zdjęć

Autor: UMiGU