Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt

Małý Lipnik Słowacja

Podstawa współpracy

Uchwała Nr XXXIV/411/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscowością Małý Lipnik w Republice Słowackiej.

Zakres wspólnych działań

Współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych, wspólne zawody strażackie.
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację mikroprojektu pod nazwą: „Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna”. Projekt ten zrealizowano w 2010 r. przy udziale partnera słowackiego, którym była Gmina Małý Lipnik oraz partnera krajowego, którym było Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zrealizowano następujące działania:
1. Organizacja wspólnego pięciodniowego spotkania transgranicznego w Muszynie, podczas którego przeprowadzono wspólne szkolenia, seminarium i ćwiczenia mające na celu podzielenie się doświadczeniami oraz podniesienie kwalifikacji polskich i słowackich strażaków ochotników w celu walki z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i cywilizacyjnym. Uczestnicy projektu, w czterech cyklach szkoleniowych i ćwiczebnych:
  • zostali zapoznani z metodyką współpracy polskich i słowackich jednostek straży pożarnych podczas udzielania pomocy wzajemnej,
  • zostali przeszkoleni w zakresie działań przeciwpowodziowych,
  • zostali przeszkoleni w zakresie działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
  • przeszli przeszkolenie dla dowódców najniższego szczebla, przygotowywanych do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym,
  • zdobyli praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działań przeciwpowodziowych oraz chemiczno-ekologicznych przy użyciu nowoczesnych technik i pozyskanego sprzętu.
2. Organizacja jednodniowej imprezy sportowo-pożarniczej w Muszynie - zawody sprawności bojowej OSP.
3. Wyposażenie OSP Muszyna w nowoczesny sprzęt, który pozwoli na skuteczne działania ratownicze oraz stałe podnoszenie kwalifikacji po obu stronach granicy.
4. Organizacja spotkania ewaluacyjnego.Archiwum
30.12.2010Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna
Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie zakończyła realizację projektu „Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne – Muszyna” współfinansowanego przez Unię Europejską...