Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt

Związek „Torysa” w Preśov Słowacja

Podstawa współpracy

Uchwała Nr XXXI/375/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej, a Związkiem „Torysa” w Preśov w Republice Słowackiej.

Zakres wspólnych działań

W 2005 r. została podpisana umowa ze Związkiem Czysta Torysa w Preśov jako partnerem w realizacji Projektu „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie trasy rowerowej oraz modernizację drogi lokalnej Leluchów - Dubne - Wojkowa etap I”. W umowie partner zobowiązał się do aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu, poprzez realizację własnego projektu po otrzymaniu decyzji o jego dofinansowaniu z programu INTERREG III A. Projekt partnera „Cezhranićna spolupraca pri vystavbe Torysskej cyklomagistraly Preśov – Muszyna – Piwniczna, I etap Preśov – Velky Saris” nie przeszedł wstępnej fazy weryfikacji, natomiast po naszej stronie granicy w ramach tego zadania w 2007 r. wybudowano drogę asfaltową na długości ponad 4 km z Leluchowa do Dubnego. Wytyczono trasę rowerową z Leluchowa przez Dubne, Wojkową, Powroźnik, Muszynę (ulicami: Grunwaldzką, Polną, Słoneczną, Jasną, Kity, Krótką, Piłsudskiego, Pułaskiego, Leśną) do Leluchowa. Na trasie ustawiono 10 oznakowanych przystanków, które pozwalają zapoznać się z lokalnymi atrakcjami turystycznymi, osobliwościami natury i zabytkami architektury. Wydano także foldery reklamowe w ilości 3000 egzemplarzy oraz zamontowano oznakowanie szlaku rowerowego.


Archiwum
Brak danych!