Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Sulin Słowacja


Sulin Słowacja

Podstawa współpracy

- Uchwała Nr XXII/224/2000 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Gminą Sulin w Republice Słowackiej.
 

- Umowa o współpracy z dnia 5 lutego 2002 r.

Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

 

Zakres wspólnych działań

 

Projekt „SULIN – MUSZYNA – ŻEGIESTÓW – KŁADKA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU POGRANICZA” dowiedz się więcej >>
Współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych (Żegiestów) wspólne zawody strażackie.


Archiwum
01.03.2016Muszyna częścią Europejskiej Sieci Szlaków Rowerowych EuroVelo
Czym jest EuroVelo i dlaczego jest to na tyle istotna sprawa dla Muszyny, że warto o niej wspomnieć? EuroVelo to europejska sieć szlaków rowerowych, zarządzana przez Europejską Federację Cyklistów, pr...
28.09.2015Kładka współpracy pogranicza otwarta!
W minioną sobotę (26 września 2015 r.) w Żegiestowie miało miejsce uroczyste otrawcie kładki  pieszo-rowerowej na rzece Poprad, prowadzącej z Żegiestowa do Sulina na Słowacji. Pomimo deszczowej...
02.06.2015Nowa inwestycja OSP Żegiestów
Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie zrealizowała projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do strażnicy OSP w Żegiestowie – budowa wiaty widowiskowej” w ramach działania 4...