Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Kamenica Słowacja


Kamenica Słowacja

Podstawa współpracy

- Uchwała Nr XV/200/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscowością Kamenica w Republice Słowackiej.
- Umowa o współpracy z dnia 14 marca 2008 r.

Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

Zakres wspólnych działań

W 2010 r. zrealizowano projekt „Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność” w ramach otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Przy udziale partnera słowackiego Zrzeszenia „Kamienna Wieża” i miejscowości Kamenica zrealizowano następujące działania:
 • Wspólną jednodniową konferencja pt. „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w Muszynie.
 • Przygotowano i wydano folder i album o zamkach na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko – słowackiego w języku polskim, słowackim, angielskim.
 • Zainstalowano infokiosk pod zamkiem w Muszynie, który służy jako interaktywna tablica zawierająca informacje o zamkach znajdujących się na szlaku turystycznym „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w wersji językowej polskiej, słowackiej i angielskiej.
 • Wytyczono i oznakowano szlak turystyczny „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w ramach, którego wykonano 4 tablice informacyjne oraz kierunkowskazy prowadzące do zamku.
 • Zorganizowano spotkanie promujące wydany folder i album.
 • Zorganizowano wystawę pokazującą zabytkowe zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego w fotografii i rycinach oraz przygotowano ekspozycję wydobytych podczas prac archeologicznych zabytków w postaci ciekawych metali, ceramiki.
 • Stworzono stronę internetową www.zamek.muszyna.pl

Archiwum
24.05.2012Zamki przyszłości w Muszynie i Kamenicy
W dniu 23 maja 2012 roku, w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie, ogłoszone zostały wyniki konkursu pt. „Jak sobie wyobrażam zamki w Kamenicy, Muszynie w przyszłości - jak powinny być odbudowane i jaką rolę mogą spełniać w życiu lokalnych społeczności?”.
17.05.2012„Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku”
Otwarcie wystawy połączone z rozstrzygnięciem konkursu na prace pt. „Jak sobie wyobrażam zamki w Kamenicy, Muszynie w przyszłości – jak powinny być odbudowane i jaką rolę mogą spełniać w życiu lokalnych społeczności?”.Organizacja wystawy i konkursu współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013
29.03.2012Konkurs pt. "Jak sobie wyobrażam zamki w Kamenicy, Muszynie w przyszłości - jak powinny być odbudowane i jaką rolę mogą spełniać w życiu lokalnych społeczności?"
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna z siedzibą ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna ogłasza konkurs pt. "Jak sobie wyobrażam zamki w Kamenicy, Muszynie w przyszłości - jak powinny być odbudowane i jaką rolę mogą spełniać w życiu lokalnych społeczności?".
30.12.2011Zamek na Baszcie - spotkanie z archeologią
...
13.10.2011„Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku”
Badania archeologiczne realizowane są w ramach mikroprojektu pt.: „Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.
08.09.2011Zrealizowano warsztaty archeologiczne w ramach mikroprojektu pt.:„Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku”
Zrealizowano pierwsze działanie w mikroprojekcie pt. „Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona...
14.12.2010Wystawa "Zabytkowe zamki na historycznym szlaku pogranicza polsko-słowackiego"
Dnia 13 grudnia 2010 roku w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego w Muszynie odbył się wernisaż wystawy pt. „Zabytkowe zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego&rdqu...
02.11.2010Promocja wydawnictw poświęconych muszyńskiemu zamkowi
29 października 2010 roku w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego w Muszynie odbyło się spotkanie promujące wydawnictwa powstałe w ramach realizacji projektu „Spotkajmy się na zamku w Muszynie...
26.04.2010Konferencja pt. „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego”
Projekt „Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za ...